Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ! 

Основни компютърни умения при постъпване на работа - Компютърна грамотност за фирмата

Продължителност -  25 учебни часа

В ежедневната работа в офиса се налага да работим с различни програми. В основата на всичко е доброто познаване на операционната система Windows и нейните основни компоненти, като Windows Explorer и Internet Explorer. Най-често се използва софтуер за текстообработка, програми за електронни таблици, уеб браузъри за търсене на информация в Интернет, приложения за управление на електронната поща.

За текстообработка се използва предимно Word, за създаване на електронни таблици – Excel, за презентации – PowerPoint.

Включени са и някои полезни програми за офиса като архиватора WinRAR, българския инструмент за проверка на правопис, речникът SA Dictionary, както и стандартната за всеки офис компютър програма AdobeAcrobatReader за работа с PDF документи, работа с офис - техника.

Работи се индивидуално или в групи до три човека в удобно за тях време.

Курсът приключва с полагане на изпит и издаване на квалификационен документ  - Удостоверение по Закона за професионалното образование и обучение.

   
 

     

ПАРТНЬОРИ - КС