Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ!


ВЗЕМЕТЕ СВОЕТО EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ!!!
 

ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

професия специалност форма на обучение (цена в лева)
      дистанционна редовна с практика
удостоверение свидетелство удостоверение свидетелство
Оператор на компютър Текстообработване     250  

Електротехник

Електрически инсталации

400 650 700 950

Строителен техник

Строителство и архитектура

400 650 900 1150

 

 

 

Строител

 

 

 

Кофражи

350 650 650 950

Армировка и бетон

350 650 650 950

Зидария

350 650 650 950

Мазилки и шпакловки

350 650 650 950

Вътрешни облицовки и настилки

350 650 650 950

Външни облицовки и настилки

350 650 650 950

Бояджийски работи

350 650 650 950

Строително тенекеджийство

350 650 650 950

Покриви

350 650 650 950

Строител - монтажник

Стоманобетонни конструкции

350 650 650 950

Метални конструкции

350 650 650 950

Сухо строителство

350 650 650 950

Дограма и стъклопоставяне

350 650 650 950

Изолации в строителството

350 650 650 950

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни ВиК мрежи

350 650 650 950

Външни ВиК мрежи

350 650 650 950

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи

350 650 650 950

Хотелиер

Организация на хотелиерството

400 650 650 950

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

400 650 650 950

Камериер

Хотелиерство

300 600 650 950

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

400 650 650 950

Кетеринг

400 650 650 950

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

350 650 650 950

Сервитьор - барман

Обслужване на заведения в обществено хранене

350 650 650 950

Работник в заведенията за хранене и развлечение

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

350 650 650 950

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

350 650 650 950

Фризьор

Фризьорство

350 650 650 950

Козметик

Козметика

350 650 650 950

 

   
 

     

ПАРТНЬОРИ - КС