Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ!


ВЗЕМЕТЕ СВОЕТО EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ!!!
От 2020 г. работим съвместно с ЦПО към "БК Консултинг" ЕООД. Вижте новите професии!

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

професионално направление професия специалност степен на професионална квалификация
Приложна информатика Оператор на компютър Текстообработване първа

Електротехника и енергетика

Електротехник

Електрически инсталации

трета

Строителство

Строителен техник

Строителство и архитектура

трета

 

 

 

Строител

 

 

 

Кофражи

втора

Армировка и бетон

втора

Зидария

втора

Мазилки и шпакловки

втора

Вътрешни облицовки и настилки

втора

Външни облицовки и настилки

втора

Бояджийски работи

втора

Строително тенекеджийство

втора

Покриви

втора

Строител - монтажник

Стоманобетонни конструкции

втора

Метални конструкции

втора

Сухо строителство

втора

Дограма и стъклопоставяне

втора

Изолации в строителството

втора

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни ВиК мрежи

втора

Външни ВиК мрежи

втора

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи

първа

 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Хотелиер

Организация на хотелиерството

трета

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

трета

Камериер

Хотелиерство

първа

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

трета

Кетеринг

трета

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

втора

Сервитьор - барман

Обслужване на заведения в обществено хранене

втора

Работник в заведенията за хранене и развлечение

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

първа

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

първа

Фризьорски и козметични услуги

Фризьор

Фризьорство

втора

Козметик

Козметика

втора

 

   

 

 

     

ПАРТНЬОРИ - КС