Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ! 

Първи стъпки за работа с компютър

Описание на курса


Пакетът включва пет модула, които дават основни знания и умения за работа с компютър. Обучението е подходящо за всички, които правят първите си стъпки в областта на информационните технологии.

След приключване на обучението преминавате през практически задачи и тест, на базата на които Ви се издава удостоверение по образец на МОН (Министерство на образованието и науката).

 

Квалификация и цели

След обучението ще придобиете необходимите знания и умения за работа с операционната система; за създаване , форматиране и подготовка за печат на различни документи и електронни таблици; за създаване на презентации; за търсене на информация в Интернет и работа с електронна поща.

Съдържание

Пакетът включва пет модула:

 • Въведение в операционната система

 • Текстообработка с WORD

 • Електронни таблици с EXCEL

 • Презентации с MS PowerPoint

 • Интернет

Windows - въведение в операционната система

Операционната система е средата, в която потребителят създава и съхранява информация, управлява различни приложни програми.
Целта на този модул е да Ви запознае с операционната система, основните термини, икони и прозорци.

Съдържание

В курса се изучава:

 • Запознаване с работното поле

 • Работа с менюта и команди

 • Действия с папки и файлове

 • Потребителски настройки

 

Текстообработка с WORD

Текстообработващата програма WORD дава възможнот за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи.
Целна на този курс е да придобиете основни знания и умения за създане и форматиране на тестови документи.

Съдържание

В курса се изучава:

 • Създаване и редактиране на документи

 • Форматиране на документи

 • Таблици, рамки и графични обекти

 • Работа с големи документи

 • Проверка и отпечатване на документи

Електронни таблици с EXCEL

В курса за "Електронни таблици с Excel" се изучават принципите при създаване и работа с електронни таблици и използвате на функции и формули за различни изчисления. С програмата могат да се създават списъци от данни, които да се подреждат по различни критерии, както и графично представяне на данни.

Курсът има за цел да Ви даде знания и умения за работа с най-често използваните инструменти на програмата
Excel.

Съдържание

В курса се изучава:

 • Създаване и редактиране на работни листове

 • Форматиране и отпечатване

 • Извършване на изчисления

 • Търсене, филтриране и групиране на редове в списъци

 • Създаване на графики и диаграми

Презентации с MS PowerPoint

Придобиване на умения за създаване, оформяне, отпечатване и изнасяне на презентация. Запознаване с основните възможности на програмата MS PowerPoint.

Съдържание

В курса се изучава:

 • Въведение и основни понятия
  Работно пространство на програмата. Основни понятия в
  MS PowerPoint. Изгледи и смяна на изгледите. Създаване на презентация. Структура на слайда

 • Въвеждане и форматиране на текст
  Въвеждане и редактиране на текст. Разместване и структуриране на съдържанието на презентацията. Форматиране на текст и параграфи

 • Дизайн на презентацията
  Промяна на дизайна на цялата презентация и/или на отделни слайдове, с шаблон за дизайн. Цветови фон на слайдовете. Вмъкване и изчертаване на обекти и форматирането им. Промяна на цялата презентация (Slide Master)

 • Отпечатване на презентация.
  Оформяне на страниците за печат. Видове отпечатване. Отпечатване на цялата презентация или на отделни слайдове

 • Представяне на презентация.
  Ефекти при смяна на слайдовете и текста. Работа в режим на представяне. Запис на презентацията

Информация и комуникация чрез Интернет

Интернет е глобална компютърна мрежа, която предоставя възможност за обмен на информация, кореспонденция, реклама, електронна търговия и други.
Целта на този курс е да Ви запознае с начините за свързване с
Интернет, работа с електронна поща и търсене на информация.

Съдържание

В курса се изучава:

 • Начини за свързване с Интернет

 • Търсене и сортиране на информация

 • Работа с e-mail /електронна поща/

Продължителност и цени

Курсовете се провеждат в подходящо за курсистите  време и график. Отчитат се индивидуалните нужди и особености в професионалната изява на курсиста.

Минимална продължителност на курса  - 25 учебни часа – 250 лева

Всеки курсист получава – учебни помагала с упражнения на диск, диск с образци на документи за бизнес кореспонденция.

.

   
 

     

ПАРТНЬОРИ - КС